Minust // About me

English below ↓

Blogipostitused kajastavad minu seiklusi, mõtteid ja seisukohti, kuid kes on see, kes neid postitusi kirja paneb?

Processed with VSCO with p5 preset

Kes ma olen?

Minu nimi on Lotta Saadla. Olen 18-aastane Tartu tüdruk, kes otsustas veeta aasta välismaal. Veel paar aastakümmet tagasi oli välisriiki õppima sõitmine peaaegu kättesaamatu, see oli midagi uut, hirmutavat ja põnevat. Tänaseks on see muutunud nii tavaliseks, et keegi enam ei üllatu, kui noor (või ka mitte enam nii noor) sõidab end täiendama Eestist väljaspoole. Kui sajandi alguses võis veel leida ajaleheartikleid vaid üksikutest inimestest, kes reisisid välismaale ja innustasid teisi samuti nii tegema, siis nüüd puudutab see vaid välismaale sõitvat inimest ja tema peret.

Ütlen ausalt, et vahetusaastale minek pole minu ammune unistus, vaid pigem spontaanne mõte igapäevarutiinist välja murdmiseks. Mulle kui keskmisest emotsionaalsemale neiule saab see aasta olema kindlasti raske, kuid ma saan hakkama! Ma valisin Saksamaa, sest see on Euroopas, kodule lähemal kui mõni Ladina-Ameerika riik või Austraalia. Pealegi räägitakse selles riigis keelt, millest võib mulle tulevikus kasu olla. Olles enda vastu aus, sain aru, et Saksamaa pole ehk kõige eksootilisem valik, kuid tean, et väljaspoole Euroopat reisimine oleks minu jaoks kindlasti liiga suur tükk. Ma otsin muutust, kuid hindan mugavust. Saksamaa on Eestiga võrdlemisi sarnane, kuid siiski erineb meie kodumaast piisavalt, seega tundus just see riik minu jaoks sobiv.

Milline ma olen?Processed with VSCO with c1 preset

Ma olen küllaltki julge ja otsekohese eneseväljendusega ning seetõttu võib ka siit blogist leida ridade vahele põimitud krutskeid, äärmuslikena tunduvaid mõtteid ja veidike huumorit. Ma olen väga avatud uutele tutvustele ja julgen ka ise selleks midagi teha. Pean väga oluliseks inimestevahelist suhtlust ja koostööd, sest usun, et üksteist aidates jõutakse kaugemale kui üksi. Olen aus teiste ja eelkõige enda vastu, oskan öelda “ei” ja vahel võtan ehk pisut rohkem sõna, kui minult oodatakse. Ma hoolin mind ümbitsevatest inimestest, olen valmis neid iga kell aitama ning toetama.

See väike osake minust aitab ehk pisut aru saada minu blogipostituste tagamaadest ja kirjutusstiilist. Pisut hirmutav on enda kohta nii avalikult kirjutada, kuid teen seda lootuses, et oleksin paremini mõistetav.


Blog posts talk about my adventures, thoughts and views, but who is the person who writes those posts?

Processed with VSCO with c1 presetWho am I?

My name is Lotta Saadla. I’m a 18 year-old girl from Tartu who decided to spend one year abroad. Few decades back it was almost impossible in Estonia to go to study in another country, it was something new, exciting and scaring. Today it’s so usual, people are not surprised anymore when a young (or not so young) person goes to educate him/herself to another country. In the beginning of the century you could still read about few people who had travelled abroad and motivated others to do the same, but now it doesn’t touch a lot of people if one person goes somewhere, it’s only his/her concern.

I’ll say honestly, exchange year has not been my dream since I was a little girl. It’s more a spontaneous thought to break out of the every day routine. I am quite an emotional girl so this year will be tough, but I can do it! I chose Germany because it’s in Europe, closer to my home than some Latin-American country or Australia. Besides, in Germany they speak the language which can be really useful for me in the future. Being honest to myself I understood that Germany might not be the most exotic place but going outside the EU would be too much for me. I seek for change but I value being comfortable. Germany is kind of similar to Estonia, but still different enough, so this seemed like the perfect choice.

What am I like?

Processed with VSCO with g3 presetI’m quite brave and straight-forward so this blog sometimes contains hidden tricks, drastic thoughts and a bit humour. I am really open to new friends and I am ready to do something for that. I think communication is very important because I believe that cooperating takes us further than working alone. I am honest to others and myself, I can say “no” and sometimes I talk a bit more than I’m expected to. I care about people around me, I am ready to help and support them every moment.

This little part of me might help you understand the backround of my blogposts and writing style. It’s a bit scary to write about myself to public like that, but I’m doing that in hope that it was at least a bit interesting.

Advertisements